Διαγωνισμός B2GIFT 15\5 με 30\5 Όροι

Διαγωνισμός B2GIFT 15\5 με 30\5 Όροι

 

Η κλήρωση έγινε 6/6/2021 ( 11 πμ) και ο πρώτος νικητής είναι η παραγγελία #1156. Ο νικητής πληρεί όλα τα κριτήρια και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία δέχτηκε το δώρο του.

Η εταιρεία με την επωνυμία « B2GIFT I.K.E.» , με έδρα τη Λάρισα, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό») στο site της.

Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από Instagram, Facebook newsletter και TIK TOK μόνο της εταιρίας. Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν κάνει παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα από τις 15/5/2021 εως 31/5/2021 και πληρούν τους παρόντες όρους. Από το διαγωνισμό θα αναδειχθεί 1 νικητής ( και 1 αναπληρωματικός ) , όπου θα κερδίσει μια δωροεπιταγή 100€ για αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Όροι: 

  • Η παραγγελία να έχει γίνει από 15/5/2021 εώς 30/5/2021
  • Ο πελάτης να έχει παραλάβει την παραγγελία του , αν είναι με αντικαταβολή ( γι'αυτό το λόγο η κλήρωση θα γίνει 6 μέρες μετά τη λήξη ).

H διεξαγωγή του διαγωνισμού ξεκινάει στις 15/5/2021 και λήγει στις 31/5/2021. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα στις 06/6/2021. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθεί 1 νικητής και 1 αναπληρωματικός.

Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά, όπου και θα του ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας για να ενημερωθεί σχετικά με την παραλαβή των δώρων του. Ο νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση.

 Ο νικητής ,εάν δεν απαντήσει στην τηλεφωνική επικοινωνία ώστε να μας ενημερώσει για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση & Τ.Κ.) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί του ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον αναπληρωματικό.

 

Η εταιρεία θα ανακοινώσει τον νικητή μέσω των social media , αφού πρώτα έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το νικητή και, εφόσον χρειαστεί,  και με τον  αναπληρωματικό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «B2GIFT I.K.E.»,  καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

Επιστροφή στο ιστολόγιο